Algemeen
Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is daarom niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Kan ik de appartementen bezichtigen?

Je bent vast heel nieuwsgierig hoe de appartementen er uit komen te zien! Om je alvast een beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, geven wij een impressie met artist impressions op deze pagina. Op de bouw is het niet mogelijk om gewoon even langs te lopen. Er zijn namelijk strenge veiligheidsrichtlijnen om ongevallen te voorkomen. Mogelijk komen er vanaf de start verhuur ook foto’s beschikbaar, of een online rondleiding. Deze vind je dan op deze website terug.

Naast de impressies op deze website gaan we er alles aan doen om een kijkmoment te organiseren op de bouw. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven hierover.

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

De online inschrijving van de Vijverhof is vergelijkbaar met de papieren inschrijving die vaak gebruikt wordt. Maar door de digitale verwerking kunnen wij sneller reageren en je kunt alles gemakkelijk vanuit huis organiseren! De inschrijving bestaat uit verschillende onderdelen en in deze stappen worden diverse controles uitgevoerd.

Inschrijven:

Je selecteert de beschikbare woningen van je voorkeur die passen bij je inkomenssituatie.

Tijdens de inschrijfperiode van 2 weken, kun je woningen selecteren en je documenten uploaden om je dossier compleet te maken. 

Voorlopige toewijzing:

De woningen worden vervolgens toegewezen onder alle kandidaten die zich volledig hebben ingeschreven en alle documenten hebben geüpload. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er toegewezen op basis van de best passende kandidaat middels een digitale loting. 

De voorlopige toewijzingen worden bekend gemaakt per email. Wanneer je een voorlopige toewijzing ontvangt, kun je deze vervolgens accepteren of verwerpen. Indien je de voorlopige toewijzing hebt geaccepteerd, zullen wij vervolgens de uitgebreide finale credit check uitvoeren. Dit houdt o.m. in dat wij bijvoorbeeld BKR-registraties checken en indien nodig werkgevers nabellen.

Eindcontrole en definitieve acceptatie

Wanneer je dossier o.b.v. de credit check e.d. volledig akkoord bevonden is, krijg je per email bericht dat je dossier is goedgekeurd en krijg je de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden. Deze onderteken je digitaal middels IDIN. Wijzigingen door huurder op de huurovereenkomst zijn helaas niet mogelijk. 

Oplevering

Naar verwachting worden de appartementen september 2021 opgeleverd. Voorafgaand aan de oplevering ontvang je gedetailleerde informatie over de ingebruikname, verhuizing, energiecontracten enz. Zo mogelijk ontvang je minimaal 4 weken voor de sleuteloverdracht per mail bericht. Tijdens de sleuteloverdracht wordt je identiteitsbewijs gescand volgens AVG richtlijnen op echtheid en registratie in vermissingen.

Wanneer zijn de appartementen gereed en zou ik kunnen verhuizen?

De verwachte oplevering is begin Q4 van 2021. Vele professionals op de bouw zijn dagelijks bezig om deze mooie appartementen op tijd op te kunnen leveren. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die de bouw vertragen of juist versnellen. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden zoals harde wind of vorst, maar ook het aanleveren van afbouwmateriaal.

 

Wat zijn de gevolgen van de maatregelen omtrent COVID-19 voor de opleverdatum?

Op de bouw wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de opleverdatum van Vijverhof, momenteel lijkt de impact minimaal. Via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina houden we je op de hoogte over eventuele wijzigingen in de verwachte opleverdatum.

Toetsing en inkomen
Moet ik een huisvestingsvergunning aanvragen en waar moet ik dan aan voldoen?

Voor de Vijverhof geldt dat je, voor alle woningen onder de € 975,-,  aan de voorwaarden voor de huisvestingsvergunning van de Gemeente Den Haag moet voldoen om in aanmerking te komen. Een huisvestingsvergunning wordt ingezet om er voor te zorgen dat de woningen verhuurd worden aan mensen met een passend inkomen.

In de woningzoeker kun je terugvinden of de woning van jouw voorkeur huisvestingsvergunningsplichtig is. Dit zijn de woningen in het middensegment. Voor deze woningen geldt een maximum inkomen. Bij een eenpersoonshuishouden is het maximum belastbaar jaarinkomen vastgesteld op € 60.036, bij een meerpersoonshuishouden op € 70.036. Lees meer over de huisvestigingsvergunning en hoe je deze, na ondertekening van de huurovereenkomst, kunt aanvragen op de website van Gemeente Den Haag.

Let op: de gemeente Den Haag vraagt € 47,15 legeskosten voor het verwerken van jouw aanvraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in Vijverhof is het van belang dat je aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen en geen negatieve BKR registratie hebt.

Voor een aantal woningen geldt daarnaast dat je een huisvestigingsvergunning van de gemeente Den Haag nodig hebt. Hiervoor geldt onder meer een maximum inkomen.

Lees meer over de voorwaarden en de inkomensrichtlijnen op deze pagina.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Om er zeker van te zijn dat je maandelijks de huur kunt bepalen, hebben wij inkomensrichtlijnen opgesteld. Op de pagina over inkomensrichtlijnen kun je lezen hoe je het benodigde bruto maandinkomen kunt berekenen op basis van de huurprijs, en ook hoe je jouw persoonlijke bruto maandinkomen kunt berekenen. Andersom kan ook, via de huurbudgetcalculator kun je bepalen welke huurprijs bij jouw inkomen past.

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een appartement te huren, gelden de volgende inkomenseisen:
Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur.
Bij het meerdere boven € 600,- geldt: 3 maal de netto maandhuur = Brutomaandinkomen (het inkomen van een eventuele partner wordt voor 100% meegerekend).

Voorbeeld netto maandhuurprijs € 850,-:
€ 600 x 4,5 = € 2.700,-
€ 250 x 3 = € 750,-
Zo kom je op een bruto benodigd (gemeenschappelijk) maandinkomen van minimaal € 3.450,- (€ 2.700, + € 750,-).

Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerde kan verhoogd worden met 30%.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen.

Klik hier om jouw maximale huurprijs te berekenen en lees hier meer over het berekenen van je bruto maandinkomen.

Kan ik als uitzendkracht een huurappartement huren?

Omdat een huurcontract wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar, is het belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren in een van onze complexen.

Kan ik als student een huurappartement huren?

Het is belangrijk dat je als huurder kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Het inkomen van je medehuurder wordt voor 100% meegeteld. Je medehuurder mag alleen je partner zijn, het is dus niet mogelijk om samen met een studiegenoot of vriend te huren. Als je binnen deze regels aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen, zonder garantstellingen van ouders of anderen, kun je in aanmerking komen voor een woning.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Wegens de extra risico’s die een garantstelling met zich meebrengt is dit helaas niet mogelijk. Het is van belang dat de huurder(s) zelf voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Het inkomen van de eventuele partner telt hierbij voor 100% mee.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Na het aflopen van de eerste inschrijfperiode volgt de voorlopige toewijzing. De toewijzing worden per e-mail bekend gemaakt en zijn op basis van de voorkeuren, inkomenssituatie en compleetheid van het dossier van de kandidaat. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er geloot. De uitslag van de toewijzing is altijd per mail.

Na acceptatie van de voorlopige toewijzing volgt de eindcontrole en kan er contact opgenomen worden met derden voor financiële toetsing. 

Als de eindtoetsing positief is volgt het huurcontract. Deze onderteken je met Idin/Ideal. Tijdens de inschrijving worden de binnengekomen inschrijvingen gecontroleerd en de woningen toegewezen aan de potentiële huurders. Je hoort via de verhuurmakelaar of je een appartement toegewezen hebt gekregen.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de appartementen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Inschrijven & online verhuur
Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage. Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd als je zelfstandig ondernemer bent, een tijdelijk contract hebt of bij bijzondere omstandigheden.

Is er een waarborgsom / bankgarantie van toepassing?
 • Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt. De hoogte van de waarborgsom wordt jou voordat je het contract ontvangt vermeld.
Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

De verhuur is gestart! Je kunt inschrijven via de button “direct inschrijven” bovenaan de pagina. Hiermee wordt je naar het inschrijfformulier geleid en kun je jouw persoonlijke dossier aanmaken. Hierin kun je vervolgens jouw documenten uploaden.

Welke documenten moet ik uploaden?

Een belangrijk onderdeel van de online inschrijving is het uploaden van documenten, zodat de juiste woning toegewezen kan worden. Zonder complete documenten wordt je inschrijving niet in behandeling genomen.

Welke documenten je dient te uploaden, lees je in de checklist  Download de documentenchecklist of hieronder:

Tijdens de inschrijving hoef je maar 1 document te uploaden.

• Ben je in loondienst, dan upload je het UWV document. Klik hier om te zien hoe je dit document downloadt.

• Ben je zelfstandig ondernemer of gepensioneerd, dan upload je jouw inkomensverklaring van de belastingdienst. Klik hier om te zien hoe je dit document download.

Wanneer je een voorlopige toewijzing krijgt, vragen we je om de rest van de documenten te uploaden in een nieuwe, beveiligde omgeving. Welke documenten je dient te uploaden, lees je hieronder.

Identiteit

 • • Uittreksel bevolkingsregister (van beiden, maximaal 3 maanden oud)
 • • Een verklaring van je huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.

Loondienst

 • • Werkgeversverklaring
 • • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Houd er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Zelfstandig ondernemer

Als ondernemer kunt je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met je DigiD. Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk. De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • • Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt door accountant/administratiekantoor.
 • • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • • Prognose van het aankomende jaar
 • • Recent Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)

Gepensioneerd/AOW-gerechtigd

 • • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
 • • Inkomensverklaring van de belastingdienst
 • • Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is Uitkering
 • • Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
 • • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Houd er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met uw DigiD.

Koopwoning

Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen. Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:

 1. 1. De woning is verkocht:
 2. • (Voorlopige) koopakte aanleveren
 3. • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.
 4. 2. Je houdt de hypotheek aan:
 5. • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker
 6. • Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten
 7. Scheiding
 8. In geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.
 9. Eigen vermogen
 10. Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift 

 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn documenten aan de AVG wetgeving voldoen?

Om identiteitsfraude tegen te gaan is het belangrijk om documenten aan te leveren die aan de AVG richtlijnen voldoen. Dit houdt onder meer in dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Daarnaast is het belangrijk om de documenten via het beveiligde online dossier aan te leveren en niet via e-mail.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?

Zodra de verhuur van start gaat, kun je starten met je digitale inschrijving. Heb je jouw inschrijving compleet voor de datum van de eerste matchronde? Dan wordt jouw inschrijving meegenomen.

Op basis van jouw woningvoorkeur en persoonsgegevens wordt gekeken of er een match gemaakt kan worden met een van de beschikbare woningen. Indien er meerdere geschikte kandidaten voor een woning zijn, wordt er met een digitale loting bepaald wie er een voorlopige toewijzing krijgt. Je ontvangt kort na de eerste matchronde per e-mail een bericht over de uitslag.

Huren
Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, je betaalt servicekosten. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken, worden bepaalde kosten gedeeld. Je ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Naast de servicekosten betaal je zelf de maandelijkse lasten voor gas, water en licht en gemeentelijke lasten. Hiervoor sluit je zelf een contract met een nutsbedrijf af.

Wat is de minimale huurtermijn?

De duur van een huurovereenkomst is minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Er geldt dan een opzegtermijn van slechts één kalendermaand. Lekker flexibel dus!

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit je woning of schade aanbrengt aan je appartement.

Is het toegestaan om de wanden te schilderen of behangen?

Je mag de woning naar eigen smaak decoreren en inrichten. Het is toegestaan om de wanden te schilderen of te behangen. We adviseren om de wanden van voorstrijk te voorzien voordat je gaat verven. Deuren en kozijnen mogen niet geschilderd worden. En let op, bij het verlaten van het appartement dient de woning met witte wanden achtergelaten te worden.

Huren is luxe en slim! Waarom?

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.

Zit er een parkeerplaats bij het appartement?

Bij een deel van de woningen is het verplicht om aanvullend een parkeerplaats te  huren in de ondergelegen Q-Park parkeergarage. Daarnaast zijn er nog een aantal parkeerplaatsen los te huur in de ondergelegen Q-park garage. Ook heb je twee fietsplaatsen in de collectieve fietsenstalling.

Kwaliteit & voorzieningen
Zijn de afbeeldingen op de website van de betreffende woning?

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Bedoeld om je een indruk te geven van hoe een woning er uit kan zien. Het is niet per se een weergave van de door jou gekozen woning. De woningen worden kaal opgeleverd met een afgewerkte badkamer, keuken en toilet. De indeling van de woning zie je op de plattegrond bij de woning. De ligging van de woning kun je zien op de verdiepingsplattegrond.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond is 2,60 meter hoog en voorzien van wit spuitwerk.

Kan ik zelf een keuken en/of badkamer uitkiezen?

De woningen worden voorzien van een volledig uitgeruste Bruynzeel keuken met ATAG apparatuur en comfortabele badkamer. Het is niet mogelijk om zelf een keuken of badkamer te kiezen. Maar wees gerust: in Vijverhof heb je een moderne keuken en badkamer met een hoogwaardige en neutrale afwerking. Zo ontstaat er een ruimte die je in een handomdraai aan je eigen stijl aanpast. De opstelling van de keuken en badkamer verschilt per type appartement. Je vindt deze informatie op de plattegronden zodra deze beschikbaar zijn.

Moet ik zelf een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

De appartementen worden zonder vloer opgeleverd. Deze leg je als huurder dus zelf. Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast. Houd er rekening mee dat de woningen appartementen verwarmd worden middels vloerverwarming. De vloerbedekking moet daarvoor geschikt zijn.

Hoe duurzaam is mijn appartement in Vijverhof?

Vijverhof is voorzien van meerdere maatregelen die bijdragen aan duurzamer wonen. Zo zijn er zonnepanelen voor de algemene voorzieningen (bijvoorbeeld voor de verlichting van de gezamenlijke ruimten en het stroomverbruik van de liften). Daarnaast is er geen gasaansluiting nodig omdat alle woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming en je een inductiekookplaat in de keuken hebt.

Hoe wordt de woning en het water verwarmd?

De woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming. Als huurder ga je een overeenkomst aan met de exploitant van de stadsverwarming, Eneco, voor warmte en warm tapwater. Als kandidaat huurder ontvang je hierover meer informatie tijdens het verhuurproces.

Is er mechanische ventilatie aanwezig in de woning?

Ja, de woning beschikt over een Individuele mechanische ventilatie middels luchttoevoer via roosters

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Er is een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.

Is er een aparte berging bij het appartement?

Alle appartementen hebben een eigen berging. In de laagste woontoren hebben alle appartementen een externe berging op de begane grond. In de hogere woontoren hebben 55 appartementen een berging op de tussenverdieping. De appartementen die geen externe berging hebben, hebben beschikking over een grote inpandige berging met ontsluiting naar verkeersruimten.

Zijn de zonnepanelen gekoppeld aan de individuele appartementen?

De zonnepanelen zijn gekoppeld aan de gemeenschappelijke ruimte en niet aan de individuele appartementen.